Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie - Wydział Spraw Społecznych, tel. 87 643 80 65. 

Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

Wyniki konkursu - wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wyniki konkursu - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.