Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie - Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pokój 204, tel. 87 643 80 65.  Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.