Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022r. z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu:

• turystyki, krajoznawstwa i promocji

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie – Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji ul. Młyńska 35 (pokój 403)  tel. 532364014

Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.

Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.