Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2024 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.); działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.