Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Podmioty, które otrzymały dotacje proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Augustowie celem przygotowania umów o dofinansowanie - Wydział Spraw Społecznych, budynek Straży Pożarnej, ul. Brzostowskiego 2, pokój 105, tel. 87 643 80 59. 

Umowy powinny zostać zawarte przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.

Wyniki konkursu ofert.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon zarzadzenie_nr_5_2021_bma.pdf1016.89 KB