Jesteś tutaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2016 r. w zakresie: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 339/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2016 r. w zakresie: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni. Termin składania ofert upływa 10 maja 2016 r.

LINKI