Jesteś tutaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z zarządzeniem nr 305/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 21 marca 2016 r. informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych.

Oferty można składać do 11 kwietnia 2016 r.

LINKI