Jesteś tutaj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Augustowa w 2023, 2024 i 2025 r. organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2022r., poz.1327) w zakresie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej w 2023, 2024 i 2025 r. Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2022 r. do godz. 15.30.

LINKI