Jesteś tutaj

Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Społeczno – Oświatowej; Rozwoju; do spraw Budżetu.

Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek)  o godz. 1300  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Społeczno – Oświatowej; Rozwoju; do spraw Budżetu.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno - Oświatową projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
  4. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie oczyszczalni ścieków.
  5. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023.
  6. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023 - 2034.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Augustowie:

 

/Magdalena Śleszyńska/

/Dariusz Ostapowicz/

/Emilian Yasyen Al-Khameri/