Jesteś tutaj

Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Społeczno-Oświatowej i Rozwoju do spraw Budżetu

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Społeczno‑Oświatowej, Rozwoju; do spraw Budżetu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzeń Komisji.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego.

4. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/494/2022 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów.

5. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Miasta Augustowa.

6. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

7. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Augustów do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.

8. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.

9. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie posiedzeń Komisji.

 

Z poważaniem

 

 

                            Przewodniczący                                   Przewodniczący               Przewodniczący

Komisji Społeczno-Oświatowej                      Komisji Rozwoju                      Komisji do spraw Budżetu

                  Rady Miejskiej w Augustowie          Rady Miejskiej w Augustowie     Rady Miejskiej w Augustowie

                                     /-/                                                            /-/                                                        /-/

                       Mirosław Zawadzki                        Dariusz Ostapowicz   Emilian Jasyen Al-Khameri