Jesteś tutaj

Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Rozwoju; do spraw Budżetu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Rozwoju; do spraw Budżetu.

Porządkiem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 30 lat.
 4. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 20 lat.
 5. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/650/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii   Rzymskokatolickiej   Matki    Bożej    Szkaplerznej    w    Augustowie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 6. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XXVIII/307/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa.
 7. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XXVIII/308/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym.
 8. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
 9. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej.
 10. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023.
 11. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.
 1. Informacja Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2024 rok.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Augustowie:

 

(-) Dariusz Ostapowicz

                                                                                                        (-) Emilian Jasyen Al-Khameri