Jesteś tutaj

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej w dniu 7 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 9.00

 
OGŁOSZENIE
 
 
Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 7 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Augustowie (pokój 411), ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.
4. Zaopiniowanie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie części Al. Kard. Wyszyńskiego, zwanego "Augustowskie Centrum Edukacyjne".
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                                                                                                                   Z poważaniem
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                                                                                                                                                              Komisji Uzdrowiskowej
                                                                                                                                                                                                                          Rady Miejskiej w Augustowie
                                                                                                                                                                                                                                             /-/
                                                                                                                                                                                                                            Adam Łukasz Chmielewski