Jesteś tutaj

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 26 lutego 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiegow Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Miasta Augustów pn. "Twoja Augustowska Karta".
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                                         Przewodnicząca

                                                             Komisji Społeczno-Oświatowej

                                                              Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                  /Magdalena Śleszyńska/