Jesteś tutaj

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 24 kwietnia 2023 r., godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                    Z poważaniem

 

                                                                      Przewodniczący

                                                                        Komisji do spraw Budżetu

                                                                                      Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                                                              /-/

                                                                                         Emilian Jasyen Al-Khameri