Jesteś tutaj

Ogłoszenie o obradach LXXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 20 grudnia 2023 r. (środa) o  godz.  1300  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady LXXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2037,
  2. uchwalenia budżetu miasta na rok 2024,
  3. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie oczyszczalni ścieków,
  4. zmian budżetu miasta na rok 2023,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

 

Z poważaniem

 

                                                                                                            Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/ - /

Katarzyna Raczkowska