Jesteś tutaj

Ogłoszenie o obradach LXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 7 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie .

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,
  2. zmiany składu osobowego Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie,
  3. zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie,
  4. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasto Augustów do Augustowskiej Organizacji Turystycznej,
  5. wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 r.,
  6. zmian budżetu miasta na rok 2023,
  7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.

5. Przyjęcie protokołów z obrad: LVII sesji Rady Miejskiej z 21.11.2022 r., LVIII sesji Rady Miejskiej z 8.12.2022 r., LIX sesji Rady Miejskiej z 29.12.2022 r., LX sesji Rady Miejskiej z 8.02.2023 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Z poważaniem

 

                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                   Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                                                          /-/

                                                                                             Alicja Dobrowolska