Jesteś tutaj

Ogłoszenie o obradach LXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 10 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LXI sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Nr LVII/545/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  3. zmiany uchwały Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,
  4. zmian budżetu miasta na rok 2023,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036,
  6. rozpatrzenia skargi wniesionej na Burmistrza Miasta Augustowa,
  7. wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”.
  1. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                   Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                                                          /-/

                                                                                             Alicja Dobrowolska