Jesteś tutaj

Ogłoszenie o obowiązku rejestracji świń

O G Ł O S Z E N I E

 

 

       W związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń przypominamy o obowiązku rejestracji hodowli świń.

Każde gospodarstwo domowe utrzymujące świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, ma obowiązek ją zarejestrować.

 

Przemieszczanie świń na terenie powiatu i z terenu powiatu może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu badania weterynaryjnego i wydaniu świadectwa zdrowia.

 

Niestosowanie się do wymogów prawa skutkować będzie wdrożeniem postępowań administracyjnych i karnych.