Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE URZĘDU STANU CYWILNEGO

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Augustowie obowiązują następujące zasady bezpośredniej obsługi klientów:

- klienci są obsługiwani w holu Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie przebywać może jednocześnie 6 osób w związku z koniecznością zachowania odstępów min.1,5 m pomiędzy klientami, a pracownikami Urzędu,

- osoby wchodzące do urzędu będą zobowiązane do zakrywania ust i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką itp.), dezynfekcji rąk lub używania jednorazowych rękawiczek,

- pracownicy bezpośrednio obsługujący klienta zobowiązani są do noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych,

- klientów, którzy będą oczekiwać na złożenie wniosku, prosimy o zachowanie odstępu od innych oczekujących w odległości min. 1,5 metra,

- klientów uprzejmie prosimy o stosowanie się do wskazówek pracowników urzędu.

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż na uroczystości zawarcia małżeństwa w lokalu tut. Urzędu obowiązuje limit zgromadzonych osób – łącznie do 10 osób (wszyscy z zachowaniem rygorów sanitarnych – w maseczkach).

Urząd zachęca mieszkańców do załatwiania spraw poprzez elektroniczne skrzynki podawcze ePUAP, Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia,

Informacji o sposobie załatwiania spraw udzielamy telefonicznie (87) 643-42-38, (87) 643-42-39 oraz   tel. kom. 532 343 870  lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej usc@urzad.augustow.pl,

Kasa w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. 3 Maja 60 czynna jest w godzinach od 8.00 do 14.00.Opłaty skarbowej można dokonać również
w Agencji Banku PKO, ul. 3 Maja 61.