Jesteś tutaj

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaję do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 05.02.2024 r. do 26.02.2024 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w użyczenie:

1) na okres od 27 lutego 2024 r. do 27 lutego 2026 r.:

- lokal użytkowy o powierzchni 49,28 m2, zlokalizowany w piwnicy budynku położonym w Augustowie ul. Turystyczna 20C na działce oznaczonej nr geodezyjnym 4005/25 i 4005/40.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35,
pokój Nr 301, tel. 87 643 86 22.

 

 

Burmistrz Miasta Augustowa