Jesteś tutaj

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 22.01.2023 r. r. do 12.02.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w najem:

1) na okres od 13 lutego 2024 r. do 13 lutego 2027 r.:

- lokal użytkowy o powierzchni 46,60 m2, zlokalizowany na parterze budynku położonym w Augustowie ul. Nowomiejska 41 na działce oznaczonej nr geodezyjnym 2389/7, obręb 0002.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35,
pokój Nr 301, tel. 87 643 86 22.

 

 

Burmistrz Miasta Augustowa