Jesteś tutaj

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 02.06.2023 r. do 23.06.2023 r. wykaz nieruchomości  położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1) do sprzedaży:

- nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 922/3 o powierzchni 0,0250 ha, położona przy ul. Jeziornej;

- lokal mieszkalny nr 10 położony przy ul. 29 Listopada 20 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

2) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

-  grunt o pow. 415 m2 stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 252/56  położoną przy ul. Rajgrodzkiej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.

 

Burmistrz Miasta Augustowa