Jesteś tutaj

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 30.05.2023 r. r. do 20.06.2023 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w najem:

1) na okres od 01 października 2024 r. do 30 września 2029 r.:

- Dwa lokale oznaczone numerem porządkowym 1A o powierzchni użytkowej 136,92 m2 łącznie, położone w Augustowie przy ul. 29 Listopada 12

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 301, tel. 87 643 86 22.

 

Burmistrz Miasta Augustowa