Jesteś tutaj

Oferta Stowarzyszenia Ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Armii Krajowej w Augustowie

Na podstawie art. 19 a, ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Budowa i instalacja budek lęgowych dla dudków, nietoperzy i hoteli dla owadów zapylających i drapieżnych na terenie ROD im. Armii Krajowej w Augustowie oraz organizacja pikniku ekologicznego" zgłoszoną przez Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Armii Krajowej w Augustowie.

LINKI