Jesteś tutaj

Oferta Augustowskiej Organizacji Turystycznej

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie i dystrybucja niekomercyjnych wydawnictw promujących miasto Augustów” zgłoszoną przez Augustowską Organizację Turystyczną, ul. Rynek Zygmunta Augusta 44, 16-300 Augustów.

Termin zgłaszania uwag do 4 marca 2016 r. pocztą elektroniczną na adres: it@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów.

LINKI