Jesteś tutaj

Oferta Augustowskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Klub Tęcza”

Na podstawie art. 19 a, ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), zamieszcza się ofertę Augustowskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Klub Tęcza”.

LINKI