Jesteś tutaj

Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod usługi gastronomiczne.

Informacja

Burmistrza Miasta Augustowa

o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego  na dzierżawę nieruchomości.

 

Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 23 kwietnia 2020 r. , na dzierżawę nieruchomości na okres od 15.05.2020 r. do 30.09.2020 r. tj. :

1) Stanowisko Nr 1 o pow. 100, 00 m kw stanowiące część działki Nr 3196/3 położonej

w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta, celem świadczenia usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń), Kw Nr SU1A/00022462/2

2) Stanowisko Nr 2 o pow. 100, 00 m kw stanowiące część działki Nr 3196/3 położonej

w Augustowie przy Rynku Zygmunta Augusta , celem świadczenia usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń), Kw Nr SU1A/00022462/2

Powodem odwołania przetargu jest ogłoszenie stanu epidemii.

Informacja o odwołaniu przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej:   bip.um.augustow.pl.

 

Augustów, 10 kwietnia 2020 r.                                            Burmistrz Miasta Augustowa