Jesteś tutaj

Odwołanie posiedzenia komisji konkursowej z dnia 5 stycznia 2016 r.

Posiedzenie komisji konkursowej z dnia 5 stycznia 2016 r. opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym zostało odwołane z powodów technicznych.

Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 7 stycznia 2016 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.