Jesteś tutaj

Ocena Państowowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat oceny jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie na podstawie art. 4 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),  Art. 344 ust. 1 pkt 1a, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) informuje, że woda w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.

Jednocześnie przypomina się, że podczas zakwitów sinic nie należy korzystać z kąpieli, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.