Jesteś tutaj

Ocena Państowowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat oceny jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie na podstawie art. 4 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195 ze zm.) podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. poz. 2233 ze zm.), § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) informuje, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli  na jeziorze Necko – Plaża POSTiW ul. Zarzecze w Augustowie spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

Jednocześnie przypomina się, że podczas zakwitów sinic nie należy korzystać z kąpieli, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.