Jesteś tutaj

Nowe zasady posługiwania się herbem i znakiem promocyjnym Augustowa

Na mocy uchwały nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanowiono, że herb Augustowa będzie używany wyłącznie w sprawach administracyjnych, urzędowych i prestiżowych wysokiej rangi, m.in. dotyczących historii, patriotyzmu, pomników czy honorowego obywatelstwa. Każdorazowe użycie herbu miasta przez osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki czy instytucje może być dokonane wyłącznie za zgodą Burmistrza Augustowa.
 
Jednocześnie ww. uchwała wprowadza znak promocyjny Augustowa w formie logo, który ma służyć budowaniu wizerunku marki Augustowa i zachowaniu spójności przekazu działań promocyjnych. 
 
Znak promocyjny Augustowa składa się z dwóch elementów: herbu i znaku graficznego (nazwa Augustów z podkreśleniem). Użycie w logo herbu z insygniami króla Zygmunta Augusta podkreśla w komunikacji znaku królewskie pochodzenie miasta. Kolejne elementy graficzne znaku promocyjnego świadczą o nowoczesności miasta oraz podkreślają jego cechy unikalne: nazwa Augustów przy użyciu nowoczesnego kroju podkreślona jest kolorowymi, pastelowymi trapezami, które symbolizują bogactwo przyrodnicze ziemi augustowskiej oraz wielość i różnorodność atrakcji turystycznych. Znak promocyjny, stosowany konsekwentnie we wszystkich wydawnictwach miejskich, będzie pełnił funkcję znaku rozpoznawczego Augustowa i cech charakterystycznych, z którymi miasto jest kojarzone. Znak promocyjny Augustowa został stworzony zgodnie z założeniami i zaleceniami Strategii marki i promocji miasta Augustowa na lata 2010-2015.
 
Zasady używania znaku promocyjnego (logo) Augustowa określa Zarządzenie nr 385/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 25 maja 2016 r. Zgodnie z Zarządzeniem, każde wydarzenie czy przedsięwzięcie o charakterze promocyjnym, edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym organizowane lub współorganizowane przez miasto Augustów powinno być oznaczone znakiem promocyjnym Augustowa. Wydanie zgody na posługiwanie się znakiem promocyjnym miasta Augustowa następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Znak promocyjny może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Augustowa, który stanowi załącznik do Zarządzenia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Księgą Znaku - Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Augustowa tutaj.
 
Szczegółowe informacje na temat zasad używania herbu i znaku promocyjnego oraz wnioski o udostępnienie herbu lub znaku promocyjnego dostępne są tutaj.

ARTYKUŁY POWIĄZANE

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ksiega_znaku_augustow.pdf2.99 MB