Jesteś tutaj

Nowa ekspertyza w sprawie kasztanowców. Ulicę należy wyremontować z zachowaniem drzew

Mieszkańcy Augustowa wystąpili w obronie kasztanowców na Kościelnej przed wycinką zaplanowaną przez powiat. Z uwagi na prace Rady Miejskiej nad powołaniem pomnika przyrody, Miasto Augustów zamówiło specjalistyczną ekspertyzę dendrologiczną. Wnioski z dokumentu są jednoznaczne.

 

Mamy ekspertyzę niezależnych specjalistów 

Rada Miejska w Augustowie podjęła uchwałę wzywającą Powiat Augustowski do wyremontowania Kościelnej z zachowaniem kasztanowców, o których pozostawienie zabiegają mieszkańcy. Społeczny komitet zebrał też kilkaset podpisów pod apelem o powołanie pomnika przyrody, co uchroniłoby drzewa przed wycinką. W toku prac Rady Miejskiej pojawiły się wątpliwości odnośnie do zupełności ekspertyz będących w obiegu. Burmistrz zlecił więc wykonanie ekspertyzy niezależnym specjalistom.

Kasztanowce zostały wnikliwie przebadane z użyciem specjalistycznych narzędzi. Wbrew wcześniejszym twierdzeniom zwolenników wycinki, aż 15 z 17 przebadanych drzew uzyskało najwyższą z możliwych notę A, dotyczącą perspektywy ich życia. Oznacza to, że pożyją co najmniej od dziesięciu do kilkudziesięciu lat. Jedynie 2 drzewa uzyskały niższą notę B, która określa ich dalsze życie na 3-10 lat. Co warte podkreślenia, wszystkie drzewa uzyskały najwyższą notę w kategorii ich znaczenia kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego.

 

  • Ekspertyza, którą otrzymałem zawiera bardzo szczegółową analizę stanu każdego drzewa, które miało trafić pod topór i rozwiewa wątpliwości. Dokument daje pewność, że kasztanowce pożyją jeszcze długie lata. Przekazałem kompletną ekspertyzę Panu Staroście, aby łatwiej mógł zdecydować. Szanuję kompetencje Zarządu Powiatu i cieszę się, że Kościelna zostanie wyremontowana. Warto, aby zachować przy tym drzewa, tak jak chcą mieszkańcy - mówi Burmistrz Mirosław Karolczuk

 

Mieszkańcy apelują, zdecyduje Starosta i Zarząd Powiatu

Za ocaleniem drzew opowiedziały się setki mieszkańców. Augustowianie podpisywali petycje osobiście i za pośrednictwem internetu. Listy do starosty adresowały także augustowskie dzieci. Społeczności Augustowa zależy na remoncie ulicy z zachowaniem drzew, które rosną tam od dziesięcioleci.

 

  • Kasztanowce na Kościelnej, to nasze wspólne dziedzictwo. Musimy je szanować. To centrum miasta i kasztanowce powinny w nim zostać. Dają cień w upalne dni, łagodzą klimat, wyciszają ulicę, zapewniają schronienie ptakom, a przede wszystkim pięknie wyglądają. Z ekspertyzy wiemy, że pożyją długie lata. Apelujemy o remont Kościelnej z zachowaniem drzew. To najlepsze wyjście z sytuacji – wyjaśnia Piotr Piłasiewicz ze społecznego Komitetu Ochrony Zieleni Augustowskiej

 

Decyzja, czy remontować ulicę z zachowaniem drzew, czy wyciąć je wszystkie w pień, należy do Zarządu Powiatu. W świetle najnowszej ekspertyzy najlepsze wydaje się wyjście kompromisowe, czyli wyremontowanie ulicy z zachowaniem kasztanowców, na których tak zależy mieszkańcom. Remont Kościelnej jest ważną inwestycją, na którą pozyskano dofinansowanie. Dlatego w swym piśmie do Zarządu Powiatu Burmistrz apeluje o przeprowadzenie inwestycji. Mieszkańcy zasługują na gładkie ulice i równe chodniki. Podobnie jak na zadbaną zieleń. Burmistrz zachęca do podjęcia inwestycji z zachowaniem drzewostanu.

 

Kasztanowce nie są przeszkodą 

Wiemy już, że remont można przeprowadzić z zachowaniem drzew. Nadzieję na taką decyzję mają mieszkańcy. Burmistrz zaoferował pomoc miejskich inżynierów, którzy mogą służyć radą. Władze miasta podkreślają, że ewentualna konieczność wymiany kolejnych kasztanowców w perspektywie lat, może i powinna być przeprowadzana stopniowo, ewolucyjnie, a nie w drodze wycięcia wszystkich drzew w pień i drastycznej zmiany krajobrazu utrwalonego przez dziesięciolecia. Dziś wiemy, że ogromna większość kasztanowców zachowa dobrą formę przez dziesięciolecia. 

  • Bardzo liczę na to, że Zarząd Powiatu podejmując decyzję w ramach swoich kompetencji, podejmie inwestycję, weźmie pod uwagę wnioski z ekspertyzy oraz głos mieszkańców Augustowa i przeprowadzi ważny remont ulicy Kościelnej z zachowaniem drzew. Kasztanowce nie są przeszkodą. Jesteśmy od tego, aby sobie pomagać. Dlatego miejscy inżynierowie chętnie pomogą i doradzą jak przeprowadzić inwestycję bez szkody dla drzew, a z korzyścią dla ludzi dodaje Burmistrz Karolczuk

 

EKSPERTYZĘ STANU DRZEW NA ULICY KOŚCIELNEJ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ: https://tiny.pl/wl88g