Jesteś tutaj

LIV sesja Rady Miejskiej w Augustowie

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 31 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 19.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) LIV sesja Rady Miejskiej w Augustowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079). Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm W związku z art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach LIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji.

W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660 257 335.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Burmistrza dotycząca przygotowania spółki miejskiej MPEC Giga do sezonu grzewczego i kolejnych podwyżek za energię cieplną.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyżek za energię cieplną.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Augustowie
/ - /
Alicja Dobrowolska