Jesteś tutaj

Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018 r., do końca tego roku mogą bezpłatnie domówić drugą, elektroniczną formę tej Karty. Później będzie się to wiązało z opłatą w wysokości 9,21 zł za dostęp do jednej elektronicznej Karty Dużej Rodziny.

Karta elektroniczna daje wiele korzyści posiadaczom:

-  w jednej aplikacji można wyświetlić swoją Kartę, a w przypadku rodziców – także karty pozostałych członków rodziny,

- za pomocą dostępnych funkcji można wyszukać najbliższe punkty, w których KDR jest honorowana,

- wyszukać partnerów programu m.in. po lokalizacji i kategorii.

Aby uzyskać elektroniczną kartę należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie w pokoju 10A bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu emp@tia. Wnioskodawca zaznacza jako rodzaj wniosku – wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny i zaznacza elektroniczną formę karty. Ponadto we wniosku podaje się dane niezbędne do przyznania karty elektronicznej (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego) oraz wskazuje osoby, które będą mogły wizualizować kartę tego członka rodziny – właściciela tej karty, rodzica lub małżonka rodzica.

Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej http://www.mopsaugustow.naszops.pl/n-zmiana-wzoru-wniosku-karta-duzej-ro... oraz w MOPS w Augustowie ul. Wojska Polskiego 1 (pokój 10A).

Szczegółowe informacje udzielane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 10A, tel. 87 64 45 430 wew. 34.