Jesteś tutaj

Informacja Urzędu Statystycznego w Białymstoku dotycząca aktulanie prowadzonych badań ankietowych.

Statystyka publiczna cyklicznie realizuje badania ankietowe wśród moieszkańców naszego regionu.

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.:
- poziom dochodów, wydatków i kondycję gospodarstw domowych,
- poziom spożycia produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych,
- zmiany na rynku pracy i warunki życia ludności,
- cele podróży Polaków,
- poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

 

GALERIA