Jesteś tutaj

Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Pozytywny Marsz Kobiet - promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka raka piersi złożoną przez Stowarzyszenie "Pozytywka" z siedzibą w Augustowie. Termin zgłaszania uwag do 5 maja 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: iwona.gutowska@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustów.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon oferta_pozakonkursowa_pozytywka.pdf835.77 KB