Jesteś tutaj

Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z poźn. zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Udział Zespołu Tańca Ludowego "Bystry" w II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Istria 2016 - Chorwacja jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego wobec pojawiających się zagrożeń związanych z uzależnieniami, złożoną przez Towarzystwo Młodego Krechowiaka.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty istnieje możliwość zgłaszania uwag.

LINKI