Jesteś tutaj

Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego ograniczonego

INFORMACJA O WYNIKACH
PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
OGŁOSZONEGO PRZEZ BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA
PRZEPROWADZONEGO  W DNIU 16.09.2021 r.
W URZĘDZIE MIEJSKIM W AUGUSTOWIE
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

oznaczonej Nr geodez. 717/18 o pow. 1,1082 ha ,

położonej w Augustowie, obręb 1, przy ul. Składowej
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: brak.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: brak.

Cena wywoławcza nieruchomości:  448 000,00 zł. + 23%VAT.

Na przetarg nie wpłynęło wadium.

Nabywca nieruchomości nie został ustalony.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Miasta Augustowa

 

PLIKI