Jesteś tutaj

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Rozwoju, Uzdrowiskowej w dniu 12 lutego 2024 r.

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Rozwoju, Uzdrowiskowej.
 
Porządkiem posiedzenia będzie:
 
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
4.Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Augustów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Augustowszczyzna”.
5.Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych przy wyjściu rzeki Netty z jeziora Necko.
6.Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie przyjęcia listy ulic miejskich przeznaczonych do realizacji w Mieście Augustowie.
7.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie w 2023 roku.
8.Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie na 2024 rok.
9.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie w 2023 roku.
10.Przyjęcie planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie na 2024 rok.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie posiedzenia
 
                                                                                                                                                                                                                                                   Z poważaniem
                                                                                                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji Rozwoju
                                                                                                                                                                                                            Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej
                                                                                                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Augustowie
                                                                                                                                                                                                                                                  /-/
                                                                                                                                                                                                                                           Dariusz Ostapowicz