Jesteś tutaj

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Augustowie

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Augustowie

 

Urząd zachęca mieszkańców do załatwiania spraw w

formie telefonicznej /wykaz numerów telefonów/, za pośrednictwem

poczty elektronicznej urzad.miejski@urzad.augustow.pl, poprzez

elektroniczne skrzynki podawcze ePUAP, Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

 

Uwaga

Przy wejściu do głównego budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60 została umieszczona skrzynka na korespondencję /skrzynka podawcza/.

Można wrzucać do niej korespondencję pisemną kierowaną do Urzędu. Datą złożenia wpływającego za pomocą skrzynki podawczej pisma będzie data jego rejestracji /korespondencja będzie wyjmowana codziennie od poniedziałku do piątku do godz. 7.30/ Nie będą wydawane potwierdzenia wrzucenia korespondencji do skrzynki podawczej oraz nie będą wysyłane zwrotne potwierdzenia wpływu.

 

Jeżeli sprawa wymaga osobistego stawiennictwa w Urzędzie przypominamy, że przy wejściu do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60 został uruchomiony domofon.

Klientów prosimy o to, aby poprzez domofon poinformować pracownika Biura Obsługi Klienta o swojej wizycie, który udzieli niezbędnych informacji, poprosi merytorycznego pracownika lub otworzy drzwi w przypadku koniecznej lub umówionej wizyty w urzędzie / opłaty w kasie,  itp./

 

osoby wchodzące do urzędu są zobowiązane do zakrywania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk lub używania   jednorazowych rękawiczek,

 

pracownicy bezpośrednio obsługujący klienta zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych,

klientów uprzejmie prosimy o stosowanie się do wskazówek pracowników   urzędu,

 

osoby wchodzące do urzędu są proszone o zachowanie odstępów
min.1,5 m pomiędzy klientem a pracownikami Urzędu (chyba, że klient jest np. osobą niepełnosprawną, wymagającą pomocy drugiej osoby, osobą wymagającą pomocy tłumacza ).

 

 

 

Uwaga

W związku z sytuacją epidemiologiczną w sprawach skarg i wniosków zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się telefoniczne do sekretariatu Burmistrza i pozostawienie numeru telefonu do kontaktu. Zgłoszenia należy dokonać dzwoniąc pod nr 87 643 80 53. Rejestracja jest prowadzona przez cały tydzień w godzinach funkcjonowania urzędu.

Burmistrz Miasta Augustowa lub Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa przyjmują skargi i wnioski od interesantów telefonicznie /oddzwaniając na podany numer kontaktowy/ w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00.