Jesteś tutaj

Informacja o posiedzeniu Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 13 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35.

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 13 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:
 
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 roku.
6.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie w 2023 roku.
7.Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie na 2024 rok.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Z poważaniem
Przewodnicząca
Komisji Społeczno-Oświatowej
Rady Miejskiej w Augustowie
/-/
Magdalena Śleszyńska