Jesteś tutaj

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie

 

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego funkcjonowania komunikacji miejskiej w Augustowie.

5. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego kontroli działań Burmistrza Miasta w zakresie całości działań związanych z kształtowaniem cen ciepła MPEC "GIGA" w Augustowie.

6. Rozpatrzenie pisma mieszkańca, które wpłynęło do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie na 2023 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie za 2022 rok.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Augustowie

 

Jolanta Oneta Roszkowska