Jesteś tutaj

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert.

Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, odbędzie się 7 marca 2024 roku o godzinie 8:00 w pokoju 204 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35.