Jesteś tutaj

Informacja o naborze uzupełniającym kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komunalnej w Augustowie realizowanego przez inwestora Augustowskie TBS "Kodrem" Sp. z o.o. przy udziale finansowym Gminy Miasto Augustów.

Warunki uczestnictwa w programie:

  • średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym jest wyższy niż dolny limit dochodowy i jednocześnie nie przekracza górnego limitu dochodowego*
  • brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasto Augustów

Warunki najmu:

  • wysokość partycypacji w kosztach budowy lokalu – 30 % (szacunkowa kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 1 900,00 zł/m2)
  • wysokość kaucji zabezpieczającej – 12 krotność miesięcznego czynszu najmu, jednakże nie wyższa niż 16 000 zł
  • czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej nie będzie przekraczał, w skali roku 4 % wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz wniosku
  • załączone do wniosku dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków określonych w ogłoszeniu o naborze, w tym potwierdzające kryteria pierwszeństwa

Wnioski należy składać do 31 maja 2023 r. w sekretariacie Augustowskiego TBS "KODREM" Sp.z o.o. (pok. nr 24), 16 - 300 Augustów, ul. Komunalna 2, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.kodrem.pl
 

Informacja telefoniczna 87 643 28 31 (wew. 214) lub w siedzibie spółki w pokoju nr 22.

Więcej informacji w Ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 137/2023 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 25 kwietnia 2023 r.

* Zarządzenie nr 137/2023 Burmistrza Augustowa z dnia 25.04.2023 r. w sprawie określenia treści ogłoszenia o naborze uzupełniającym kandydatów na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Komunalnej w Augustowie, określenia wzoru wniosku w tej sprawie oraz powołania komisji celem ich rozpatrzenia i utworzenia listy najemców.