Jesteś tutaj

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Augustów

Drodzy mieszkańcy! 

podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie, zwołanej na 10 czerwca 2021 r. na godz. 9:00, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Augustów za 2020 r.

W debacie będą mogli wziąć udział mieszkańcy Augustowa, którzy złożą do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

Zgłoszenia możecie składać od 28.05 do 09.06.2021 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie na Raportem o stanie Gminy Miasta Augustów za rok 2020 według kolejności zgłoszeń. Podczas sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zabiorą głos w tej sprawie i zgłoszenie tych osób będzie spełniało wymogi określone w art. 28aa pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

GALERIA

LINKI