Jesteś tutaj

Informacja o licencjach na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Informujemy, że licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r.  podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Wymiany licencji można dokonać składając wniosek do Burmistrza Miasta Augustowa w terminie do 31 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim przy ul. Młyńskiej 35 w Augustowie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności opatrzone data nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz.

Opłata za dostosowanie licencji do obowiązujących przepisów wynosi 10% opłaty za jej udzielenie.

W przypadku niezłożenia wniosku do 31 grudnia 2022 r. w/w licencje stracą swoją ważność