Jesteś tutaj

Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów

Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż w dniu 27 lipca 2022 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrzyła wnioski o przyznanie lokalu mieszkalnego, socjalnego i o zamianę, złożone w 2021 r. oraz dokonała aktualizacji wniosków umieszczonych na listach na lata 2021/2022.

Projekty list są udostępnione wnioskodawcom przez okres 14 dni (do 12.08.2022) w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, pokój nr 302 (nr tel. 511 121 916) oraz w Augustowskim TBS „Kodrem” Sp. z o.o. ul. Komunalna 2 (nr tel. 87 643 28 31).

W tym czasie można składać uwagi i zastrzeżenia.

Augustów, 29.07.2022 r.