Jesteś tutaj

Historyczny moment dla mieszkańców Augustowa

We wtorek, 9 sierpnia burmistrz Augustowa Wojciech Walulik wraz z mieszkańcami ulic: Złotej, E. Orzeszkowej i M. Dąbrowskiej podpisali umowy na przebudowę trzech miejskich ulic. Budowa pierwszych ulic ruszy już na jesieni tego roku, a umowy z kolejnymi komitetami będą podpisywane sukcesywnie.

– Dziękuję, że szybko zareagowaliście na naszą prośbę o zawiązywanie komitetów mieszkańców w sprawie przebudowy Waszej ulicy. Na dniach zostanie rozstrzygnięty przetarg wyłaniający wykonawcę przebudowy. Wszystkie pozwolenia na budowę zostały już uzyskane i mam nadzieję, że najpóźniej w listopadzie to mieszkańcy ulic: Złotej, E. Orzeszkowej i M. Dąbrowskiej będą przecinać wstęgę na nowej, asfaltowej nawierzchni – powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – Jest to pierwszy etap budowy ulic miejskich w Augustowie. Czekamy na deklaracje kolejnych komitetów i wierzę, że wspólnie będziemy dalej działać na rzecz podwyższenia jakości życia mieszkańców. Do przebudowy jest w sumie 40 km ulic w Augustowie, których przebudowa pochłonęłaby 100 mln zł – dodał burmistrz Wojciech Walulik. Podkreślił także, że tym działaniem wypełnia swoje obietnice wyborcze.

Zainicjowany przez Radę Miejską na początku bieżącego roku program „Rozwoju sieci dróg miejskich”  jest w pierwszej fazie realizacji. Program zakłada przebudowę, czyli utwardzenie i wylanie nawierzchni asfaltowej na ulicach, których mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej będą współpartycypować w kosztach realizacji przedsięwzięcia, zakładając komitety budowy swoich ulic. Dzięki inicjatywie Rady Miejskiej w Augustowie w budżecie miasta Augustowa na 2016 r. zarezerwowano 5 mln zł na ten cel. Wkład od mieszkańców wynosi 1000-1500 zł od działki. Pierwsze trzy zawiązane komitety we wtorek, 9 sierpnia podpisały wraz z burmistrzem Augustowa umowę o realizacji zadania publicznego, jakim jest przebudowa drogi, w ramach inicjatywy lokalnej. Kolejne umowy będziemy podpisywać sukcesywnie. 
 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Augustowa do współpracy przy zmienianiu Augustowa na lepsze.

GALERIA

Podpisanie umowy na przebudowę dróg miejskich
Podpisanie umowy na przebudowę dróg miejskich
Podpisanie umowy na przebudowę dróg miejskich