Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

30/12/2016
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie  
30/12/2016
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIASTA AUGUSTÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI, INSTYTUCJAMI KULTURY I SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI    
Budynek UM Augustów
26/10/2016
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie materiałów promocyjnych Augustowa”
25/10/2016
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi Mazurki – Biernatki od km rob. 0+000 do km rob. 0+370”, położonej na działce o nr geodezyjnym 91/3 obręb 1
14/10/2016
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Ziołowej, ulicy Miętowej i ulicy Rucianej w Augustowie”,
12/10/2016
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: