Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

25/05/2016
Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, nowych urn wyborczych dla obwodów do głosowania. Termin składania ofert do dnia 3.06.2016 do godz. 12:00 Zapraszamy
23/05/2016
Zamówienie na wykonywanie usługi: dwukrotnego badania fizykochemicznych wód opadowych z wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa w zakresie: - zawiesina ogólna - węglowodory ropopochodne.
23/05/2016
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustów”
09/05/2016
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych związanych z budową linii energetycznych oświetlenia ulicznego. Termin składania ofert: 16.05.2016 godzina 10:00.
Budynek Urzędu Miejskiego w Augustowie
09/05/2016
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji fotograficznej – panoram sferycznych Augustowa. UWAGA! Zmiana termiinu składania ofert - do 23 maja 2016 r.  
Budynek Urzędu Miejskiego w Augustowie
09/05/2016
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji filmowej sezonu letniego w Augustowie. Termin składania ofert to 20 maja 2016 r.